NK Tulpenkeuren 2021

Helaas, geen Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren 2021


Het zat er natuurlijk dik in dat er ook dit jaar geen NK Tulpen Keuren gehouden zou kunnen worden. Belangrijkste oorzaak is wederom het Corona virus, Door alle overheidsmaatregelen, maar ook omdat risico’s door de regionale besturen tot nul werden terug gebracht, werden er in de meeste regio’s geen regionale keuringen georganiseerd. Zij vormen de basis voor het NK. Uitzondering is de regio Niedorp, die een digitale keuring heeft georganiseerd. Deze is overigens voor keurders uit andere gebieden ook toegankelijk. Ondanks deze mogelijkheid is het bestuur tot dit moeilijke besluit van het niet doorgaan gekomen, maar spreekt de hoop uit dat Keukenhof in elk geval haar kleurenpracht weer aan heel veel bezoekers mag tonen dit jaar.